Utførende

OneControl for Montører

Sertifisering av OneControl brukermanual. Modulene i OneControl sertifisering er: – Introduksjon – Pålogging og timeregistrering

OneControl for Basmontører

Sertifisering av OneControl brukermanual. Modulene i OneControl sertifisering er: – Introduksjon – Pålogging og timeregistrering – Godkjenning av timer – Registrering av produserte mengder – Godkjenning av produserte mengder