Generelt

Dette er et introduksjonskurs før et mer inngående kurs om eksisterende og ny tilleggsavtale mellom Global Connect og OneCo Networks. Avtalene omfatter utbygging B2B, Core og Core Fiber.

Avtalene er landsdekkende med to nivåer på forpliktelser.

Før hovedkurset blir holdt forventer vi at du sørger for å ha tilganger til Sugar og Teams-grupper som inneholder produkter, priser og øvrig dokumentasjon om avtalene. I dette kurset beskriver vi hvordan dette kan sjekkes og hva du eventuelt må gjøre dersom du ikke har tillgang.