Smart Nett Sør – kontrakt

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This kurs is currently closed

En viktig forutsetning for enhver leverense er at vi har god innsikt i hva kunden har bestilt. I smartNett Sør er denne “bestillingen” beskrevet gjennom kontrakten Oneco har med Agder Energi Nett.

Formålet med dette “selvstudiet” er å forstå kontrakten slik at vi utfører jobben med den kvalitet vi har avtalt i. det koster oss fort mye dersom det er mangler i leveranse i forhold til det vi har avtalt i kontrakt.

Formålet med dette kurset å gi en innføring i Smart Nett Sør-kontrakten mellom Oneco og AEN og hvordan den styrer vår leveranse.