OneCo Sør Fagsamling

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Fritt

Kurset er grunnleggende teori som skal gjennomføres I forkant av planlagt fagsamlingsdag Q1 2019

I forbindelse med fagsamling Q1 2019 er det utarbeidet en teoridel slik at alle skal ha nødvendig grunnkunnskap for en lærerik og nyttig dag. Noe vil være “gammelt nytt” noe vil være nytt, men dagen skal bli både lærerik, morsom og en fin anledning til å bli bedre kjent med dine kolleger.

Kurset tar opp følgende moduler;

  • ATV
  • Motorsag
  • Betjeningsstenger og Jordingsapparat
  • Måling av overgangsmotstand til jord
  • Kappetesting / Megging