Kurs for installasjon av indirekte målere for Glitre

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Fritt

Velkommen til kurset.

Kurset skal gjøre dere kjent med gjeldende rutiner og praksis i forbindelse med montasje av indirekte målere for Glitre. I tillegg til dette kurset skal montøren også være med ut for en praktisk gjennomgang av oppgaven sammen med måleransvarlig i OneCo. Dette er et obligatorisk kurs for personell som skal montere Indirekte målere for Glitre.

I forbindelse med elementer er det mulig å laste disse ned. Vi anbefaler å laste dem ned, slik at de enkelt er tilgjengelig for senere bruk!

Lykke til:-)