HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon 2019 NETTPARTNER

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Fritt

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master 2019.

Etter endt Teorikurs skal alle øve seg på praktisk nedfiring. Dette skal fortrinnsvis gjøres med bruk av dukke.

OBS!!!!

Når praktisk nedfiring er gjennomført må alle deltakere logge seg inn på kurset og skrive inn dato for praktisk gjennomføring samt ansvarlig person for gjennomføringen av praktisk nedfiring!