FSE Lavspenning for Vestland Fylkeskommune

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Fritt

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg.

Mål:
Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker.

Kurs-innhold

  • Motivasjon
  • Organisering og ansvarsfordeling
  • Risikovurdering og planlegging
  • Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg
  • Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg
  • Førstehjelp
  • Oppsummeringstest

I tillegg til dette teoretiske kurset så er det også krav til praktisk opplæring i hjerte-lunge redning (HLR) og nedfiring for personell som jobber i luftledningsanlegg.
Kurset oppfyller myndighetenes krav til årlig teoretisk oppdatering i FSE, med unntak av punktene nevnt over.
Det skal maksimalt være 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.