FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2022)

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Fritt
 • Forskrift om
 • Sikkerhet ved arbeid i og drift av
 • Elektriske anlegg

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg.

Mål:
Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker.

Kurs-innhold

 • Farer Strømskader
 • Planlegging
 • Adgang
 • Beredskap ved ulykke
 • Arbeid på frakoblet anlegg
 • Arbeid nær spenningssatt anlegg
 • Arbeid under spenning
 • Lovbestemmeler og tilsyn
 • Førstehjelp – Teoretisk

Kurset er tilrettelagt for personell som har sitt virkeområde innenfor Forsyningsanlegg og Industri.

I tillegg til dette teoretiske kurset så er det også krav til praktisk opplæring i hjerte-lunge redning (HLR) og nedfiring.
Kurset oppfyller myndighetenes krav til årlig teoretisk oppdatering i FSE, med unntak av punktene nevnt over.
Det skal maksimalt være 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.