HMS og Kvalitet

Landax lederopplæring (PC)

OneCo Elektro AS samles under et felles kvalitetssystem via Landax. Her kommer et brukerkurs rettet mot de som bruker Landax. Via Landax skal alle avvik og forbedringsforslag registreres og sendes inn til nærmeste leder. Dette for å oppnå god HMS kultur og økt kvalitet i produksjonen. Ved hjelp av Landax skal de ansatte få  god…

Landax avdelingsbruker opplæring (APP)

OneCo Elektro AS samles under et felles kvalitetssystem via Landax. Her kommer et brukerkurs rettet mot de som bruker Landax Appen. Via Landax skal alle avvik og forbedringsforslag registreres og sendes inn til nærmeste leder. Dette for å oppnå god HMS kultur og økt kvalitet i produksjonen. Ved hjelp av Landax skal de ansatte få…

FSE-L Lavspenning Energi 2021

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2021)

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast – 2021

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2020)

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

HMS – Ansvarlig For Arbeidet under Faglig ledelse av OneCo Sør

Teoretisk gjennomgang av instruks for Ansvarlig for Arbeidet, ved arbeider på lavspenningsanlegg under faglig ledelse av OneCo Sør AS

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.

FSE-L Lavspenning Energi (2020)

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…