HMS og Kvalitet

FSE-L Lavspenning Energi 2023

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2023)

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast – 2023

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast – 2022

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2022)

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

FSE-L Lavspenning Energi 2022

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

Landax lederopplæring (PC)

OneCo Elektro AS samles under et felles kvalitetssystem via Landax. Her kommer et brukerkurs rettet mot de som bruker Landax. Via Landax skal alle avvik og forbedringsforslag registreres og sendes inn til nærmeste leder. Dette for å oppnå god HMS kultur og økt kvalitet i produksjonen. Ved hjelp av Landax skal de ansatte få  god…

Landax avdelingsbruker opplæring (APP)

OneCo Elektro AS samles under et felles kvalitetssystem via Landax. Her kommer et brukerkurs rettet mot de som bruker Landax Appen. Via Landax skal alle avvik og forbedringsforslag registreres og sendes inn til nærmeste leder. Dette for å oppnå god HMS kultur og økt kvalitet i produksjonen. Ved hjelp av Landax skal de ansatte få…

OneControl for Ledere

Sertifisering av OneControl brukermanual. Modulene i OneControl sertifisering er: – Introduksjon – Pålogging og timeregistrering – Godkjenning av timer – Registrering av produserte mengder – Godkjenning av produserte mengder – Registrering av prosjekt og prosjektadministrative tabeller – Jobbpakker – Rapporter – Import – Metode og struktur

OneControl for Montører

Sertifisering av OneControl brukermanual. Modulene i OneControl sertifisering er: – Introduksjon – Pålogging og timeregistrering