Eksterne kurs

FSE Lavspenning 2022 for Vestland Fylkeskommune

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

LVB – Timeføring for underleverandører

OneCO Care Portalen, CQ-net Live

Materiell, manualer og kurs for CQ-net Live KOMMER ! Dette kurset inneholder : CQ-Live og de funksjoner som skal anvendes i Giske kommune.

OneCo Care trygghets alarmen

Materiell, manualer og kurs for OmneCo Care trygghets alarmen Dette kurset inneholder : Trygghets alarmen Hvordan bruke, Hvordan montere, Hvordan kontrollere Test med spørsmål Manualer  

OneCo Care GPS enheten CQ-5

Materiell, manualer og kurs for GPS enheten CQ-5. Dette kurset inneholder : GPS trygghets alarmen CQ-5

OneCo Care CQ-Mobile

OneCO Care CQ-mobile App for alarm handtering

Introduksjon til Digitalisering i Giske kommune

Dette kurset inneholder : En instroduksjon til Digitalisering av Giske kommune En introduksjon til e-lærings portalen

Digitalisering for Helse og Omsorg i Giske Kommune

Materiell, manualer og kurs for de nye systemer som innføres for Helse og Omsorg i Giske kommune. Dette kurset inneholder : Trygghets alarm Hvordan bruke Hvordan montere Hvordan kontrollere

Introduksjon til Digitalisering i Giske kommune V 1.

Digitalisering i Giske Kommune v.1