Skip to content

Eksterne kurs

Digitalisering for Helse og Omsorg i Giske Kommune

Av Petter Stolen | desember 17, 2019

Materiell, manualer og kurs for de nye systemer som innføres for Helse og Omsorg i Giske kommune. Dette kurset inneholder : Trygghets alarm Hvordan bruke Hvordan montere Hvordan kontrollere

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi

Av Magnus Mjåland | desember 22, 2019

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

FSE-H Høy/Lav-spenning Energi (2020)

Av Magnus Mjåland | desember 22, 2019

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved høy/lav-spenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Farer Strømskader Planlegging Adgang Beredskap ved ulykke Arbeid på frakoblet anlegg Arbeid nær spenningssatt anlegg Arbeid under spenning…

FSE-L Lavspenning Energi

Av John Gunnar Skripeland | november 11, 2019

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

FSE-L Lavspenning Energi (2020)

Av Magnus Mjåland | november 11, 2019

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg. Mål: Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker. Kurs-innhold Motivasjon Organisering og ansvarsfordeling Risikovurdering og planlegging Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg Førstehjelp Oppsummeringstest I tillegg til dette teoretiske kurset så er det…

HMS – Ansvarlig For Arbeidet under Faglig ledelse av OneCo Sør

Av John Gunnar Skripeland | desember 18, 2019

Teoretisk gjennomgang av instruks for Ansvarlig for Arbeidet, ved arbeider på lavspenningsanlegg under faglig ledelse av OneCo Sør AS

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon

Av simplylearn | desember 18, 2019

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon 2019 NETTPARTNER

Av John Gunnar Skripeland | desember 15, 2019

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master 2019. Etter endt Teorikurs skal alle øve seg på praktisk nedfiring. Dette skal fortrinnsvis gjøres med bruk av dukke. OBS!!!! Når praktisk nedfiring er gjennomført må alle deltakere logge seg inn på kurset og skrive inn dato for praktisk gjennomføring…

Introduksjon til Digitalisering i Giske kommune

Av Petter Stolen | desember 17, 2019

Dette kurset inneholder : En instroduksjon til Digitalisering av Giske kommune En introduksjon til e-lærings portalen

Introduksjon til Digitalisering i Giske kommune V 1.

Av Petter Stolen | desember 16, 2019

Digitalisering i Giske Kommune v.1