Prosjektleder kurs OneCo

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Målsettingen med kurset er også å tilføre kompetanse til den enkelte prosjektleder slik at de er istand til å gjennomføre prosjektene ihh. til kontrakt og håndtere eventuelle endringer som måtte oppstå på en måte som tjener OneCos interesser.

Målet med kurset er at prosjektledere i OneCo skal settes bedre istand til å:

 • lede seg selv og andre
 • kunne planlegge og sette opp et prosjektet på en måte som sikrer fremdrift og leveranse
 • forstå og etterleve kontrakten prosjektene er basert på
 • sørge for at OneCos komersielle interesser blir ivaretatt i prosjektene.

Prosjektlederkurset er en del av OneCollege som skal være OneCos måte å bygge opp kurs og spre kompetanse på en effektiv måte i hele konsernet.

Prosjektlederkurset er bygget opp på følgende 6 moduler:

 1. Ledelse
 2. Prosjektets faser
 3. Kjenn din kontrakt
 4. Møteregimet
 5. Endringsregimet
 6. Overtakelsesforretning / Sluttoppgjør.

Hver modul består av følgende elementer:

 •  Kort innledning med læringsmål
 •  Undervisningsvideo på  10-20 min
 • En ppt- presentasjon av undervisningen (Denne skal leses. Du må bekrefet «Lest» for komme videre til nesteb modul)
 •  3 oppgaver knyttet til den enkelte modul. (disse må du besvare før du kommer videret til neste modul)

Det tar ca 45 – 60 min å gjennomføre hver modul.