OneControl for Ledere

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Sertifisering av OneControl brukermanual.

Modulene i OneControl sertifisering er:

– Introduksjon
– Pålogging og timeregistrering
– Godkjenning av timer
– Registrering av produserte mengder
– Godkjenning av produserte mengder
– Registrering av prosjekt og prosjektadministrative tabeller
– Jobbpakker
– Rapporter
– Import
– Metode og struktur