HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast – 2022

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Teorikurs i forbindelse med årlig re-sertifisering av personell som skal arbeide i stolper eller master.