Næringsmiddel automasjon og styring

OneCo leverer automasjon og styring til alle deler av næringsmiddelindustrien. Vi tilpasser våre løsninger til kundens behov og kommer med kvalitetssikrede løsninger etter mange års erfaring innen automasjon.

Forsterking av OneCo`s satsing på Elkraft

OneCo Sør opplever sterk vekst innen Elkraft segmentet, og som et ledd i videre ekspansjon er Kenneth Andersen ansatt som ansvarlig for satsningen videre i det nasjonale Elkraft markedet.

Kenneth kommer fra Otera Ratel AS som daglig leder, og har fra 1 august begynt sin hverdag i OneCo Sør. Kenneth er utdannet energimontør og har en bachelor i elkraftteknikk.

Han har også en master i ledelse, med spesialisering innenfor strategi og forretningsutvikling fra NTNU samt fartstid fra Forsvaret.

Andersen har jobbet både i og rundt Grenland – han bor i Langesund, samt flere år for ABB i Asia, der han hadde ansvar for automasjon og kraftdistribusjon på rigger og skip.

«OneCo har allerede etablert seg på markedet som en seriøs aktør innenfor elkraft segmentet, og de har en unik kompetanse og erfaring som jeg tror våre kunder og samarbeidspartnere setter stor pris på», sier Andersen.

Elkraft, med fokus på prosjekter på regional- og sentralnettet er et slikt område som vil få et sterkere nasjonalt fokus.

Enheten vil bli bygget med utgangspunkt i det markedet og den leveranseorganisasjonen som er bygget opp i Region Sør, men vil også spille på de ressursene og leveransene som er representert i de andre regionene.

Det ligger også et potensiale i forbindelse med å levere spesialtjenester til både eksisterende og nye kunder. Dette vil være eksempelvis prosjekteringstjenester (spesielt innenfor jordingsanlegg), vernanlegg og vernanalyse, kortslutningsberegninger osv.

OneCo ser store muligheter for videre vekst innen elkraft segmentet fremover, og vil i tiden fremover styrke sine leveranser med en større stab av kvalifiserte montører, anleggsledere og prosjektledere for gjennomføring av de prosjekter vi nå skal påbegynne.

Tidligere i år kjøpte OneCo opp Enteka AB som er en installasjons-, teknikk- og service entreprenør med spesialistkompetanse innen eltransmisjon 22-420 kV. Enteka har sertifisert personell for bryter testing, kabelkutting og kabelterminering opp til 420 kV.

I forbindelse med dette oppkjøpet bytter Enteka navn til OneCo Kraftteknikk AB.

Denne kompetansen vil være en viktig bidragsyter i den videre satsningen i Norge, og vil forsterke vår kompetanse på blant annet montasje av stasjonsanlegg, kabelanlegg og linjearbeid på alle spenningsnivåer helt opp til 420 kV.

OneCo vil fortsatt være en profesjonell montasjepartner og prosjektorganisasjon med spisskompetanse innen kraftverk, transformatorstasjoner og kabelanlegg.

Kennet Andersen på plass i OneCo

Kennet Andersen på plass i OneCo

OneCo signerer avtale på nettilknytning og driftsavtale for målere i Hafslund Nett

Throughout the rollout of AMS meters, OneCo has delivered deliveries to approx. 50 Norwegian network companies in Norway. Through a new agreement with the networking and operation of meters for Hafslund Nett, it consolidates its position as one of the country’s leading players in field services related to AMS meters and infrastructure.

With this contract, OneCo is entering into after the market for field services related to AMS meters and infrastructure. The agreement consists of word management, booking services, assembly of meters and storage teams for new connection. The operating agreement consists of error correction and service assignments on meters and communication infrastructure. As well as the establishment of communication infrastructure in case of expansion or reinforcement.

 

This is part of a major effort from OneCo towards the market that comes after the AMS meters are installed to all country power customers. We are very proud that we have won this contract in strong competition with others and are proud that Hafslund has chosen us to be their face out to their almost 700,000 online customers, «says Bård Nielsen, Managing Director of OneCo Elektro AS

Fra venstre Erik Harviken, Seniorrådgiver anskaffelser Hafslund Nett, Marianne Holmefjord Skodvin, Leder AMS Drift Hafslund Nett og Bård A. Nielsen, OneCo

Fra venstre Erik Harviken, Seniorrådgiver anskaffelser Hafslund Nett, Marianne Holmefjord Skodvin, Leder AMS Drift Hafslund Nett og Bård A. Nielsen, OneCo

OneCo kjøper Rejlers Telecom

OneCo styrker sin posisjon i Telecom-markedet gjennom kjøp av Rejlers Telecom

Avtale om kjøp av Rejlers Telecom AS

OneCo AS har i dag signert avtale med Rejlers Norge AS om kjøp av  virksomheten Rejlers Telecom AS. Avtalen innebærer at OneCo overtar selskapet med 87 ansatte og årlig omsetning på ca 120 MNOK. Overtagelsen har operativ virkning fra 15/6, og er avhengig av konkurransetilsynets godkjennelse.

Sterk og solid plattform for videre vekst  

-Rejlers Telecom jobber innenfor et svært spennende område, og en bransje i stor endring. Utviklingen til selskapet det siste året har vært formidabel, grunnet høy kvalitet i kundeleveransene, stort engasjement blant medarbeidere og ikke minst en målrettet ledelse. Selskapet er gjennom dette etablert med en sterk og solid grunnplattform, sier Thomas Pettersen, Adm.dir i Rejlers Norge.

Passer svært godt for OneCo  

Vi må imidlertid erkjenne at Rejlers Telecom AS har avvikende rammebetingelser, ulike forretningsmodell og få synergier med de øvrige satsningsområdene vi har i Rejlers Norge. Vi mener derfor at Rejlers Telecom AS passer svært godt inn i OneCo, der telekom-virksomhet er en del av konsernets kjerne. Dette vil komme alle medarbeidere og kundene til gode, gjennom at ny eier vil være i stand til å tilføre vesentlige synergier som igjen vil bidra til den videre utviklingen, sier Thomas Pettersen.

– OneCo er svært godt fornøyd med å kunne styrke vår satsing i telecom-markedet med å få med Rejlers Telecom med på laget, sier konsernssjef i OneCo Marvin Jensen. – Dette vil bidra til at vi både kan øke bredden og kapasiteten i leveransene til våre kunder. Samtidig ser vi at den kompetansen som tilføres OneCo gjennom Rejlers Telecom sammen med den kompetansen vi har i OneCo vil gi oss et særdeles godt utgangspunkt for å møte den utviklingen dette markedet står ovenfor., sier Marvin Jensen.

 

For mer informasjon, kontakt:

Thomas Pettersen, Administrerende Direktør, thomas.pettersen@rejlers.no / +47 950 22 323

Marvin Jensen, Administrerende Direktør, marvin,jensen@oneco.no / +47 974 87 362

OneCo digitalisere Norge

Med sin kompetanse og ulike konsepter bidrar OneCo med å digitalisere Norge. Gjennom dette arbeidet opplever både bedrifter og enkeltmennesker at mange av hverdagens gjøremål håndteres på en enklere måte.

Her kan du se mere om de løsningene  OneCo tilbyr.

OneCo AS etablerer seg i Sverige og kjøper Enteka AB

OneCo AS etablerer seg i Sverige med ambisjon om å bli en langsiktig og solid leverandør til det svenske el-kraftmarkedet. Dette gjøres ved kjøp av Enteka AB (www.enteka.se) som med sine medarbeidere har lang erfaring i det svenske el-kraftmarkedet.

OneCo er idag godt etablert i Norge med 800 ansatte, en omsetning på 1,5 mrd NOK og med virksomhet innen følgende hovedområder:

  • Elkraft
  • Telecom
  • Infrastruktuer
  • Målesystemer (el, vann)
  • Automasjon, systemintegrator
  • Velferdsteknologi

Hovedelen av OneCo sin virksomhet i det norske markedet drives idag innen kritisk samfunns-infrastruktur som elkraft og telenettet. Ambisjonen er at OneCo Sverige AB skal ta en tilsvarende posisjon i det svenske markedet, samt tilføre det norske markedet erfaring, kompetanse og kapasitet til å kunne utvide aktiviteten i Norge på transmisjonsanlegg opp til 420 kV.

«Gjennom vår etablering og inntreden i det norske markedet har vi vist at vi har dekket et klart behov for en innovativ leverandør som OneCo. Jeg er overbevist om at vi kan ta samme posisjon i Sverige. Våre verdier Langsiktighet, Lidenskap og Raushet har vært et sterkt fundament for oppbyggingen av OneCo i Norge. Det er på samme måte vi nå vil møte våre svenske kunder, leverandører, partnere og ansatte» sier konsernsjef i OneCo, Marvin Jensen.

OneCo Sverige AB har ved etableringen en ordrereserve på 60. mill SEK, som i hovedsak kommer fra entreprenør- og servicemarkedet innen el-kraft. Dette kommer også til å være kjernevirksomheten og hovedfokus i etableringsfasen for OneCo Sverige.

I forbindelse med dette bytter Enteka navn til OneCo Kraftteknikk AB.

For videre informasjon kontakt:

Marvin Jensen                                                                                           Dag Andreasson

Konsernsjef | CEO                                                                                    Tiltredende VD OneCo Sverige AB

OneCo AS                                                                                                   Enteka AB

Tel.: +47-974 87 362                                                                                  Tel.:+46 708 633 579

marvin.jensen@oneco.no                                                                            dag.andreasson@enteka.se

 

Enteka AB er en installasjons-, teknikk- og service entreprenør med spesialistkompetanse innen eltransmisjon 52-420 kV.  Enteka har sertifisert personell for bryter testing, kabelkutting og kabelterminering opp til 550 kV.  Hovedkontoret er i Rosersberg, Stockholm.  Mer informasjon er å lese på www.enteka.se

OneCo med AMS kontrakt utenfor Norge

OneCo, et norsk industrikonsern med 800 ansatte og 1,5 milliarder i omsetning, spisser satsingen inn mot det skandinaviske AMS markedet. OneCo er i dag en tydelig aktør i den norske AMS markedet og jobber mot ca 50 norske nettselskaper med å ferdigstille de pågående prosjekter innenfor de rammene som er gitt av den norske regulator NVE. www.OneCo.no Ravdex er nettvirksomheten til nef Fonden, som har ansvaret for el nettet og distribusjon av elektrisitet, samt drift og vedlikehold av dette. Ravdex har ca. 17 000 nettkunder og er lokalisert nordøst på Fyn. www.ravdex.dk

OneCo skal sammen med partnere, levere en avansert AMS løsning for Ravdex sine ca 17 000 nettkunder. Mye av målerdataene skal kommunisere over nef sitt fiber nett og planlegges i parallell med nef Fiber A/S sin fiber utrulling. I tillegg til selve implementering av løsnningen, består avtalen også av en 15 års drift periode. Selve utrullingen av målere vil starte opp i September og tiden frem til det vil bli benyttet til prosjektforberedelser og system pilot.

-Vi i OneCo er stolt og ydmyke av å bli valgt som leverandør til Ravdex, dette er den første grunnsteinen for OneCo sin satsning utenfor Norge. Ambisjonen er at OneCo skal bli en markant aktør i marked for ″Smart metering″ i Skandinavia sier Per Jørgensen, Direktør forretningsutvikling i OneCo.

Fra venstre: Per Jørgensen - OneCo, Niels Mertz Rasmussen - nef Fonden, Ronny Brudeseth – OneCo, Marianne Eriksen – nef Fonden, Torben Larsen – Ravdex A/S og Jørgen Skov Rasmussen – nef Fiber A/S

Caretech blir en del av OneCo

OneCo Technologies har kjøpt samtlige aksjer og Caretech AS og er nå ett 100% eiet datterselskap til OneCo Technologies og blir en integrert i OneCo sin velferdsteknologi satsing. Samtidig har Aleris omsorg og OneCo inngått en strategisk samarbeids avtale for utvikling og leveranse av velferdsteknologi. Aleris omsorg var største aksjonær i Caretech AS. Gjennom kjøpet av Caretech, styrker OneCo sin innovasjonskraft og kompetanse innenfor velferdsteknologi og omsorgsområdet.

«Vi ser at innovasjonsselskaper som Caretech, får en stadig større utfordring med store krav på investeringer og å kunne levere løsninger i stor skala på en trygg og effektiv måte.  OneCo har ressursene og erfaringer på områder som komplementerer Caretech optimalt.   For Caretech sine eksisterende kunder vil dette bety trygghet for løsninger og leveranser fra OneCo som har ressurser, sterk økonomi og kan utvikle løsningen sammen med kundene.  Med oppkjøpet av Caretech, framskynder OneCo vår planlagte satsningen i Sverige» Sier Kjell Arne Giske Administrerende direktør i OneCo Technologies.

«Vi ser OneCos overtagelse av Caretech som en optimal løsning, her er innovasjonskraft, kunnskap og gjennomføringsevne betydelig styrket. For Caretech sine kunder vil dette bety en stabil og sikker fremtid. Vi deler OneCo Technologies syn på markedsutviklingen og ser at kjøpet av Caretech vill gi Caretech sine kunder og markedet for øvrig innovative løsninger og en trygg og sterk samarbeidspartner.» Sier Geir Lægreid tidligere styreformann i Caretech AS.

Om Caretech:

En trygg og god hverdag til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon er Caretech sitt ledende ideal. Vi setter individet i sentrum for å skape en tryggere, bedre omsorg samtidig som ansatte i omsorgsvirksomheter får en bedre hverdag hvor teknologien frigjør tid for de varme hendene.

Mer informasjon på www.caretech.no

Marvin Jensen ny styreleder i konsernet BR Industrier

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.
BR Industrier er hovedaksjonær i OneCo konsernet.

«Konsernet er inne i en fase der vi har god fart og står ovenfor en sterk vekstfase. Derfor har det også vært et mål å forsterke styret, noe vi nå gjør», forteller eier og konsernssjef i BR Industrier Bjørn Rygg.

Konsernets ambisjon er en omsetning på rundt 4 mrd. i løpet av gjeldende strategiperiode.

«For meg blir dette en interessant utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på. BRI er et svært spennede selskap som har forretninger innen markedsområder med mange muligheter. I tillegg er det en utpreget entreprenør- og forretningskultur i konsernet som jeg setter pris på.
Jeg ser også at dette vil vil være positivt for jobben jeg gjør med å lede og utvikle OneCo i å nå sin ambisjon. Jeg vil få et mye større markedsmessig og geografisk arbeidsområde, noe som er positivt. For OneCo vil jeg ytterligere kunne skape muligheter, både i markedet og for kunder og de ansatte», sier Marvin Jensen.

Marvin Jensen tiltrer som styreleder i disse dager.

BR Industrier står i dag bak en mengde virksomheter fordelt i 4 divisjoner som sysselsetter 700 mennesker. Dagens BR Industrier er et resultat av mer enn 20 års arbeid med å bygge virksomhet stein for stein.

Økt komfort gjennom digitalisering

OneCo Vests har utviklet og skal levere et moderne SD-anlegg samt elektrotavler for nye Skeiene skole. Leveransen skjer i samarbeid med Stavanger Installasjon og skal være klar høsten 2018. Energi til ventilasjon, lys og varme styres optimalt av PLS, og kan overvåkes via web. Gjennom bruk av ny teknologi og moderne styring har OneCo digitalisert prosessen slik at SD-anlegget blir lett i bruk samtidig som det gir god komfort og minimalt energiforbruk.