Smart Nett Sør – kontrakt


En viktig forutsetning for enhver leverense er ay vi har god innsikt i hva kunden har bestilt. I smartNett Sør er denne "bestillingen" beskrevet gjennom kontrakten Oneco har med Agder Energi Nett.

Formålet med dette "selvstudiet" er å forstå kontrakten slik at vi utfører jobben med den kvalitet vi har avtalt i. det koster oss fort mye dersom det er mangler i leveranse i forhold til det vi har avtalt i kontrakt.

Lærer:  Egil Amtedal

COURSE DESCRIPTION

Smart Nett Sør – kontrakt

Formålet med dette kurset å gi en innføring i Smart Nett Sør-kontrakten mellom Oneco og AEN og hvordan den styre vår leveranse.Pris:  Gratis

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode

ABOUT INSTRUCTOR

Egil Amtedal
Egil Amtedal