Alle kurs

FSE-H 2019 Høy/Lav-spenning Energi

  • Forskrift om
  • Sikkerhet ved arbeid i og drift av
  • Elektriske anlegg
allerede i gang
Norsk
Les mer

FSE-L 2019 Lavspenning Energi

  • Forskrift om
  • Sikkerhet ved arbeid i og drift av
  • Elektriske anlegg
allerede i gang
Norsk
Les mer

Digitalisering for Helse og Omsorg i Giske Kommune

Materiell, manualer og kurs for de nye systemer som innføres for Helse og Omsorg i Giske kommune.

allerede i gang
Norsk
Les mer

Prosjektleder kurs OneCo

Dette kurset skal gi en innføring i de utfordringene som en prosjektleder i OneCo må håndtere.

allerede i gang
Norsk
Les mer

Smart Nett Sør – kontrakt

En viktig forutsetning for enhver leverense er at vi har god innsikt i hva kunden har bestilt. I smartNett Sør er denne "bestillingen" beskrevet gjennom kontrakten Oneco har med Agder Energi Nett.

Formålet med dette "selvstudiet" er å forstå kontrakten slik at vi utfører jobben med den kvalitet vi har avtalt i. det koster oss fort mye dersom det er mangler i leveranse i forhold til det vi har avtalt i kontrakt.

Lærer:  Egil Amtedal
allerede i gang
Norsk
Les mer

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon

Teori del - Nedfiring  Årlig re-sertifisering 

allerede i gang
Norsk
Les mer

Kurs for installasjon av målere i OneCo Sør

Kurs om montering av nye AMS-målere.

Lærer:  Arnstein Moy
allerede i gang
Norsk
Les mer

OneControl

Sertifisering av OneControl brukermanual.

Lærer:  Jonny Olsen
allerede i gang
Norsk
Les mer

Kurs for installasjon av målere i OneCo Solutions

Kurs om montering av nye AMS-målere.

allerede i gang
Norsk
Les mer